• Kik vagyunk?

  Kik vagyunk?

  A Jó Pásztor Nővérek válasza: IGEN az Életre a Szeretetre a Szolgálatra Hivatásunk két jellemzője a CSELEKVÉS és a SZEMLÉLŐDÉS. Az apostoli szeretet karizmáját fejezzük ki APOSTOLI vagy KONTEMPLATÍV életünkkel. Örökfogadalommal kötelezzük el magunkat a nagy lelki, családi vagy szociális gondokkal küzdők szolgálatára. A következő értékeket szeretnénk megélni és továbbadni: szolgálni az ÉLET-et „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen…” Jn 10,10 Az életet szeretnénk szolgálni már születése előtt egészen a halál pillanatáig. Küldetésünk célja, hogy elkísérjük a megsebzett […]

 • Örökségünk

  Örökségünk

  Örökségünk A BUZGÓSÁG „Lássatok munkához, mondta angers-i nővéreinek Szent Mária Eufrázia; buzgóságotok legyen tiszta, tüzes, óvatos, megvilágosodott, egyetemes és állhatatos. Tiszta buzgóság, mert a Szentléleknek kell megvilágosítania, amely a tisztaság forrása. Állhatatos buzgóság, amely nem tesz különbséget ország és ország, személy és személy között. Állhatatos buzgóság, nem pedig hirtelen fellángolás, amely egy hétig tart, majd kihűl. Óvatos és megvilágosodott buzgóság, amely meggátol abban, hogy óvatlanságokat tegyünk, akár a jó látszatával. Tüzes buzgóság a lelki fejlődésetekért, amely nélkül a valódi irgalmasság […]

 • Boldogságaink

  Boldogságaink

  A különbözőség Boldogok, akik megszenvedik a különbözőséget, mert testvériséget teremnek. Az ajándék Boldogok, akik adnak, mert megkönnyebbülnek. És boldogok, akik elfogadják az ajándékot ! Az öröm Boldogok, akik örömöt vetnek a közösségbe, felragyog majd az körülöttük!   Hallgatás Boldogok, akiknek van egy fülük meghallgatni « saját magukat », és még boldogabbak, akiknek két fülük van, hogy meghallgassanak másokat ! Boldogok, akik meghallgatják Istent, meghallják majd Testvéreiket !   A Szentírás Boldogok, akik hallgatják az Isten Szavát és akik szívükben forgatják azt ! Szeretet Boldogok, akik szeretetet […]

 • Imáink

  Imáink

  „Fordítsátok teljes figyelmeteket a zsolozsma jó végzésére. Fontoljátok meg, hogy e pillanatokban magával Istennel beszéltek, hogy dicsénekeitek Neki szólnak, Akinek nagysága és fönsége betölti az eget és a földet. Bár teljesen áthatna bennünket ez az igazság, akkor lelkünknek Istenhez való emelkedése által, már itt a földön mindmegannyi angyalt képviselnénk. Óva-kodjatok a szórakozottságtól, ha pedig akaratotok ellenére lep meg benneteket, pana-szoljátok el minden félelem és nyugtalanság nélkül Urunknak. A szórakozottság ugyanis emberi gyengeség következménye, és Isten különös kegyelme nélkül lehetetlen tőle […]

 • Gyereknapi program

  Gyereknapi program

  Gyermeknapi programunkon készült fényképeink. Rendőrök voltak a meghívott vendégek, nagy sikerrel, amint látható mindenki remekül érezte magát a közös programon.