A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása

Emberkereskedelem / Migráció / Gazdasági Igazságosság / Prostitúció / Lányok / Ökológia

image002

 

 

Szent Mária Eufrázia kreatív merészsége, prófétai és radikális válasza korának szükségeire, hajtanak minket…”

 

 

 

 

Bevezetés

Emberkereskedelem / Migráció / Gazdasági Igazságosság/ Prostitúció / Lányok / Ökológia

 

image006Elsőbbségek az apostolkodásban és a küldetésben a Jó Pásztor Nővérek Kongregációjának 29. Káptalanától – buzgón dolgozni, előnyben részesítve a nőket és a gyermekeket, különös tekintettel az emberkereskedelem áldozataira, a kivándorlásra kényszerültekre és a kiterjedt szegénység által elnyomottakra… támogatni a projekteket, előnyben részesítve a gazdasági igazságosságra irányulókat, szembeállni az igazságtalan szisztémákkal- a Jó Pásztor Kongregációnak azt a több évtizedes beállítódását követik, mely az Igazságosságért való szilárd és világos elköteleződését fejezik ki:

 

 • A 25. Káptalan, 1985-ben “szorgalmazta a Társadalmi Igazságosságra irányuló új válaszokat…” és kijelentette, hogy “az igazságosság a kiengesztelődésre irányuló küldetésünk szerves része…”
 • 1997-ben egyértelműen kapcsolatot hoztunk létre a területen végzett szolgálataink és munkánk között, hogy változtassunk a társadalom struktúráin… használtuk nemzetköziségünket, növeltük hálózatban való részvételünket, és felmértük a globalizáció romboló hatásait.
 • 2003 és 2009-ben, mélyebben megértettük, hogy az igazságosság miért lelki örökségünk gazdagságának kifejeződése.

Ezt az állásfoglalást a Jó Pásztor Kongregáció számos tagja az egész világról dolgozta ki, és a Kongregáció Kormánya elfogadta. Ezek a dokumentumok hasznosak számunkra ahhoz, hogy megéljük irányvonalainkat a küldetésben és az apostolkodásban.

Mind a 6 állásfoglalás szolgálhat referenciaként vagy forrásként, Egységünk és Régiónk helyzete és prioritásai szerint:

 •  A Káptalan gyakorlatba ültetése
 • A Tartomány elsőbbségeinek fejlesztése
 • Erőforrások a Képzésért
 • Irányelvek a küldetés és az apostolkodás fejlődése érdekében és értékelésére
 • Irányvonalak a munkatársak és partnerek számára az apostolkodásban
 • A nyilatkozatok fejlesztése, a helyi küldetés és apostolkodás politikája és gyakorlata
 • Érdek képviseleti irányelvek
 • Társadalmi elemzés

Arra vagytok hívottak, hogy Jó Pásztorokká legyetekSzent Mária Eufrázia

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása a nők és a lányok kereskedelméről

image006Kivonat a Jó Pásztor Kongregáció 29. Káptalanának Nyilatkozatából, 2009. július : Arra köteleződünk el, hogy… válaszolunk a világ azon aggodalmaira, melyek a peremekre hívnak minket… Merész rendelkezéseket hozni nemzetközi erőforrásaink használatában, a hálózatokban és… buzgón dolgozni, előnyben részesítve a nőket és a gyermekeket, különös tekintettel az emberkereskedelem áldozataira …

 

 

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása az Emberkereskedelem jelenségéről, különös tekintettel a nőkre és a lányokra

image008A 20. század végén és most a 21. században, a bűnügyek leggyorsabban növekvő faja a világon az emberkereskedelem, melynek lényege, hogy összegyűjtenek, elszállásolnak és elszállítanak embereket azzal az egyetlen céllal, hogy kizsákmányolják őket. Ez az emberi személy megalázása. Számunkra, a kereskedelem egy olyan torz igazságtalanság, mely elsősorban a gazdasági globalizáció dinamikájában gyökerezik. Azok a struktúrák és rendszerek, amelyek növelik a veszélyeztetett népesség szélsőséges elszegényedését, támogatják a patriarchális hierarchiákat, és előnyben részesítik a gazdasági hasznot az emberi személy értékével szemben, megmagyarázhatatlan módon átadják a sebezhető nőket és gyermekeket a kereskedelemnek, hogy szexuálisan kizsákmányolják őket. Mint a diszkrimináció számos formája a nemek és az általános szexuális erőszak között, a nők és a lányok kereskedelme méltóságuk és emberi jogaik megerőszakolása. Ez egy olyan kihívás a Jó Pásztor Kongregáció számára, amelyre válaszolni akar. A Jó Pásztor Kongregáció mindazon jóakaratú személyek oldalán áll, akik elítélik ezt a jelenséget, és megszüntetéséért dolgoznak.

A Jó Pásztor Kongregáció első válasza minderre, hogy kifejezi szolidaritását mindazokkal, akik áldozatai ennek a rettenetes bűncselekménynek. Másodszor, meg akarjuk hallgatni ezen személyek tapasztalatait és átfogó programokat kifejleszteni annak érdekében, hogy szükségeikre válaszolni tudjunk. A harmadik, hogy fejlesztjük arra irányuló képességünket, hogy megértsük a kereskedelem működését, támogatva a nőket és lányokat gyógyulás és emancipációs útjukon a szociális gondoskodás, személyes növekedési lehetőségeik és képességeik fejlesztése által, hogy olyan munkát találjanak, amely biztos jövedelmet biztosít számukra.

Helyi, regionális és nemzetközi szinten, a Jó Pásztor Kongregáció célja, hogy elősegítsen egy hatékony érdekképviseletet és lobbizást az emberi jogokról szóló törvény gyakorlati megvalósulása érdekében az ENSZ nemzeti és regionális szintjén. Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek véget akarnak vetni a nők és lányok kereskedelmének, szembesülve a nemek közötti diszkriminációval, gazdasági igazságtalansággal, és a nők elleni erőszakkal. Hangunkat hallatjuk különösen azon politikák és programok mellett, amelyek egy megfelelő finanszírozással, csökkentik a nők és a lányok súlyos társadalmi-gazdasági, politikai és jogi egyenlőtlenségeit. Sürgősen kérjük az Államokat, hogy bizonyítsák azon politikai akaratukat, hogy hatékony politikai eszközöket fejlesszenek ki a csempészet áldozatainak védelmére, a csempészek üldözésére, és büntessék a férfiak prostituált személyekkel való szexuális kapcsolat igényét. (UNDOC ONG Nyilatkozat, 2008)

Valamennyi tevékenysége során, a Jó Pásztor Kongregáció a kérdés gyökerével szándékozik foglalkozni, megvizsgálva és feltárva a kapcsolatot a csempészet és a politikákhoz kötődő gazdasági igazságosság, a nők elleni erőszak, a lányok megkülönböztetése, a vándorlók nem megfelelő segítése és a nők és a lányok prostitúciójának társadalmi elfogadottsága között. Bátorítjuk azokban a hálózatokban és / vagy kampányokban való részvételt, szerepvállalást, melyek azért küzdenek, hogy véget vessenek az emberkereskedelemnek és elősegítik a nők és a lányok teljes társadalmi integrálódását.

Annak érdekében, hogy valóban Jó Pásztor Kongregációnk emberkereskedelemről szóló Nyilatkozatát tudjuk követni, elengedhetetlen :

 • Biztosítani képzésünk folyamán a kereskedelem elleni harcok mechanizmusainak tanulását, a bevezető-, folyamatos- és szakmai képzésben (nekünk, személyzetünknek és munkatársainknak). Elköteleződünk, hogy tudatosítjuk a kereskedelem jogi és társadalmi (helyi és nemzetközi) kérdéseit annak érdekében, hogy beavatkozásunk és képviseletünk hatékony legyen.
 • Fejleszteni a szolgálatra való képességünket, hogy az emberkereskedelem áldozatait olyan környezetben és programokkal fogadhassuk, melyek a szolgálatok széles skáláját és igazi egyenjogúságot nyújtanak.
 • A megelőzésre törekszünk, beleértve a társadalmi igazságosság előmozdítását, munkahelyteremtést helyi szinten, és támogatni a megfelelő migrációs politikákat.
 • Hozzájárulni a politikai kidolgozáshoz regionális és nemzetközi konferenciákon való részvétellel, világosan kifejezni álláspontunkat, résztvállalni a kampányokban, szerepet vállalni.
 • Növelni tudatosságunkat a emberkereskedelem elleni harc hatékony jogi eszközeiről, és beszélni a helyi és nemzetközi csempészet-ellenességet hatékonyan támogató jogszabályokról.
 • Képességeinket fejleszteni a megfelelő programok kidolgozása segítségével, a helyi hálózatokban való részvétellel, a hatékony érdekképviseleti kezdeményezésekben való részvétellel.
 • Támogatni az emberi jogok nemzetközi eszközeinek érvényesítését, mint:

– Az ENSZ Emberkereskedelem elleni Akcióterve, 2010

– A Palermói Jegyzőkönyv, mely az emberkereskedelem, különösen a gyermekek és nők kereskedelmének megelőzését, megakadályozását, és büntetését tűzte ki célul 2000-ben

– Az 1949-es Egyezmény az emberi lény kereskedelmének a másik prostituálásának kihasználásának visszaszorításáért

– A CEDAW nemzetközi jelentései, a Nők Elleni Diszkrimináció Eltüntetése Egyezmény és a CRC, a gyerekek jogait érintő megállapodás, melyben helyet kapott a gyermekkereskedelem, a fiatalkorúak prostitúciója és gyermekpornográfia, hatékony eszközök, hogy a Jó Pásztor Kongregáció hallassa hangját.

 

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása a gazdasági igazságosságról.

image006Kivonat a Jó Pásztor Kongregáció 29. Káptalanának Nyilatkozatából, 2009. július: Elköteleződünk, hogy … válaszolunk a világ aggodalmaira, amelyek a peremekre hívnak minket… merész rendelkezéseket hozunk nemzetközi erőforrásaink használatában, a hálózatokban és… buzgón dolgozunk, előnyben részesítve a nőket és a gyermekeket, különös tekintettel a… kiterjedt szegénység által elnyomottakra…támogatjuk a projekteket, előnyben részesítve a gazdasági igazságosságra irányulókat, szembesülünk az igazságtalan szisztémákkal, és «kollektíven foglalunk állást » minden esetben, amikor szükséges.

A 2000. jubileumi évet, a neoliberális gazdaság globális terjeszkedésének évtizedei követték, mely a szélsőséges szegénység csapdájába került emberek és népek számának növekedését eredményezte. A jubileumi év egy új évezredet hirdetett meg és meghívott minket helyreállítani az igazságosságot, kiengesztelődni az egész emberiséggel, eltörölni minden adósságot, különösen az igazságtalan adókat, melyeket a gazdag országok nyomtak a szegény országokra, melyek képtelenek ezt a terhet elhordozni. Mindeközben, a mi gazdasági rendszerünk és annak felépítése nagyon is figyelmen kívül hagyta ezt a hívást, és az új korszak első évtizede egy erőteljes globális gazdasági válsággal nyitott, amely milliókat taszított felülmúlhatatlan szegénységbe; a gazdagok és szegények közötti szakadék továbbra is mélyül. A különbség az extrém vagyon felhalmozódása és a szélsőséges szegénység elkerülhetetlensége között, az emberiség méltóságát veszélyezteti és hajlamos katasztrofális ciklusokban ismétlődni. A vagyon felhalmozása és a források és anyagi javak megosztásának visszautasítása az oka és okozata számos társadalmi és lelki bajnak. A szegénység emberekre gyakorolt hatásai alattomosak: a szegénységben lévő személyek szenvednek a társadalmi kirekesztettségtől és az alultápláltságtól, rossz egészségi állapottól, munkanélküliségtől, analfabetizmustól, elhagyatottságtól, és folyamatosan aggódnak gyermekeik jövőjéért. Ez a megalázottság az emberi jogok megsértése, ahogyan az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának – 22. 23. 25. és 26. – pontjai is alátámasztják. A nők és a gyermekek azok, akik a szegénység legnehezebb terheit hordozzák. Ők válnak az emberkereskedelem jelenségének és a nők és a lányok prostitúciójának reményvesztett áldozataivá.

A Jó Pásztor Kongregáció elképzelése, hogy mindenkinek, különösen a nőknek és a lányoknak, részesülniük kell világörökségünk gazdasági, társadalmi és lelki javaiból; táplálék, víz, higiénia, otthon, egészség, nevelés, szociális gondoskodás mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. Ez az elköteleződés a Szentíráson (Ó- és Újszövetség), a katolikus társadalmi tanításon, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán, és az etikai kódex «Aranyszabályán» alapul. A Jó Pásztor Kongregáció mindazon jóakaratú személyek oldalán foglal állást, akik a szegénység eltörlésére törekszenek, és támogatják a gazdasági igazságosságot. Úgy gondoljuk, hogy ez egy hívás a személyes és közösségi megtérésre, saját gazdagságunk és kiváltságaink tudatosítására. Prófétai hívás is ez, hogy szembesüljünk a gazdaság igazságtalan rendszereivel és szerkezetével.

A Jó Pásztor Kongregáció első válasza a gazdasági igazságosságra, hogy kifejezi szolidaritását mindazokkal, akik szélsőségesen szegény körülmények között kényszerültek élni. Másodsorban, meg akarjuk hallgatni ezeknek a személyeknek a tapasztalatait, kísérni őket, és átfogó programokat kifejleszteni, hogy válaszolni tudjunk szükségeikre. Harmadszor, arra törekszünk, hogy jobban megértsük a globális gazdasági kirekesztés dinamikáját azért, hogy hatékonyan támogassuk a gazdasági növekedést és a társadalmi átalakulást.

A Jó Pásztor Kongregáció arra kötelezi magát, hogy olyan programokat és kezdeményezéseket fejlesszen ki, amelyek igazán megszabadítanak a szegénységtől, bevételt termelnek a nők számára, és támogatják a közösségek és egyének önállóságát. A Jó Pásztor Kongregáció tovább fejleszti a szakmai képzést, a képzés személyes terveit, a mikro-vállalatok terveit, a mikro-kredit rendszereit, a helyi együttműködéseket, a termékek nemzetközi forgalomba hozatalát, és projektek tömkelegét, melyek eszközül szolgálnak ahhoz, hogy csatlakozzunk azokhoz a nőkhöz és családjukhoz, akik harcolnak, a világgazdaság szerkezetein belül, hogy megtalálják a kiutat a szegénységből. A Jó Pásztor Kongregáció projektjei számos formáját nyújtják a szociális gondoskodásnak és a személyes önállóság lehetőségeinek. A közvetlen szolgáltatások nyújtása, még ha az Evangélium nevében is, nem elégségesek.

A szegénység eltörlése mindnyájunk erkölcsi és etikai felelőssége. Elengedhetetlen, hogy aktívan vegyünk részt az érdekvédelmi stratégiákban és hatékonyan lobbizzunk a szegénység elleni harcban, megváltoztatni azokat az igazságtalan szerkezeteket és rendszereket, amelyek a jövő generációt fenyegetik, akik ugyanolyan sebezhetőek.

Annak érdekében, hogy valóban Jó Pásztor Kongregációnk társadalmi igazságosságról szóló Nyilatkozatát tudjuk követni, elengedhetetlen:

 •  Fenntartható stratégiákat kifejleszteni a helyi közösségek gazdasági előrehaladásához, hogy vigyázzunk, a bevételek termelése a nők és családjaik számára legyen közvetlen, gyakorlati és hatékony. Ez magában foglalja a minták kiválasztását, hogy a helyi helyzethez igazodjanak.
 • Részt venni a nők írás-olvasás tanulásának, munka illetve a szakmai képzésének, gazdasági ügyeinek és nevelésének támogatásában.
 • Támogatni az igazságos kereskedelem alapelveit, amelyek szükségesek a fenntartható ökológiához és befogadáshoz.
 • Növelni saját « fogyasztói tudatosságunkat » és összekapcsolni vásárlásainkat a termelés- és a munkajogokkal. Értékelni az igazságtalan szerkezetekkel való bűnrészességünket.
 • Létrehozni és / vagy részt venni azokban a hálózatokban és kampányokban, melyek gazdasági igazságosságra és mindenki befogadására hívnak.
 • Használni az Emberi Jogok rendelkezéseit, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésének formáiról szóló Egyezmény, a faji megkülönböztetés kiküszöbölésének formáiról szóló Egyezmény és az Egyezmény a gyermekek jogairól, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét. Az emberi jogokon alapuló érdekérvényesítés és érdekképviseletek támogatják az igazságos kereskedelmet, a munkajogokat, a munkások jogait, a bevándorlók jogait, és a nemek közötti igazságosságot.

 image010

 

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása a migrációról

Kivonat a Jó Pásztor Kongregáció 29. Káptalanának Nyilatkozatából, 2009. július: Elköteleződünk, hogy… válaszolunk a világ aggodalmaira, amelyek a peremekre hívnak minket…  merész rendelkezéseket hozunk nemzetközi erőforrásaink használatában, a hálózatokban és… buzgón dolgozunk, előnyben részesítve a nőket és a gyermekeket, különös tekintettel a… kivándorlásra kényszerültekre.

image013Egy globalizált világban, az emberek átkelnek a határokon, bizonyos időre vagy véglegesen, számos ok miatt. Amikor a népesség szegénységbe süllyed, tarthatatlan környezeti viszonyok között, vagy amikor a civil lakosságra konfliktus zúdul az állandó erőszakban, vagy mint egy diktatúrában, az emberek elköltöznek a szabadság és a túlélés érdekében, keresve a jobb társadalmi és gazdasági lehetőségeket. A bevándorló az, aki jövedelemszerző tevékenységet folytat egy másik országban. Átkelni a határokon veszélyes vállalkozás azok számára, akiknek el kell hagyniuk családjukat, akiknek nincsenek meg a hivatalos okmányaik, akiknek elvették a papírjaikat, nem tudnak beszélni egy másik nyelven, vagy hátrányos helyzetűek és hiányos a szakmai végzettségük. Bevándorlók, menekültek, menedékkérők és hontalanok gyakran elítéltek vagy megbélyegzettek, amit az ő lehetetlen bürokratikus helyzetük szabályozása is előidéz. Helyzetük sérülékennyé teszi őket az emberkereskedők és csempészek kihasználásaival szemben. Növekszik a nők száma a sebezhető kivándorló népesség között. Amikor a családfő kivándorol, az otthonmaradt nők és gyermekek gyakran minden védelem vagy jövedelem nélkül maradnak.

A Jó Pásztor Kongregáció a zsidó-keresztény hagyományokat követi, mely szerint a lelki szövetség az «idegen befogadásának» a kötelezettségén alapul. Egyházunk társadalmi tanítása gazdag örökséget tudhat magáénak a befogadás és a kivándorlókról, bevándorlókról és a menekültekről való gondoskodás tekintetében. Ragaszkodunk ehhez a hagyományhoz és támogatjuk minden ember jogát: kivándoroltakét, bevándoroltakét és menekültekét.

Vannak akadályok a népek szabad forgalma előtt, ellentétben az Emberi Jogokkal. A „tömeges elvándorlástól” való félelem eredményezi a számos megszorító jogszabályt. A globalizációnak ebben a korszakában, az emberi személy szabad vándorlásának joga alá volt rendelve a nemzeti szuverenitásnak, a kereskedők és a pénz forgalmával erőfölényben lévők jogainak. A meggyőződések és egyezmények ellenére, súlyeltolódások vannak a gyakorlati megvalósítás terén, azok kárára, akik a legsebezhetőbbek az eredeti társadalmukban, kétségbeesetten keresve a személyes és családi biztonságot.

A Jó Pásztor Kongregáció első válasza a bevándorlókra és menekültekre, hogy úgy fogadja őket, mint ahogy az Urat fogadnánk közöttünk. Tiszteljük kultúrájukat és örökségüket, segítjük őket a beilleszkedésben vagy törvényessé tételükben, és örömmel fogadunk minden pozitív hozzájárulást, ami segíti a bevándorlók társadalmi, szociális és kulturális életét az új helyen.

A bevándorlók szolgálatának szükségei számosak és összetettek – a nyelvtudástól az egészségügyi ellátásig, a szociális gondoskodásig, a traumákból való gyógyulásig, a szakmai képzettség szükségességéig, a jogi segítségnyújtásig. Arra törekszünk, hogy meghallgassuk tapasztalataikat, kísérjük őket, és olyan programokat fejlesszünk ki, amelyek az ő szükségleteikre válaszolnak.

Folyamatosan frissítjük ismereteinket a bevándorlások kérdéseiről – gyakoriság, jogi követelmények és státusz, módok, amelyek elősegítik a rendszerek és szerkezetek megváltozását. Azért dolgozunk, hogy a legsebezhetőbb bevándoroltak védelmet, befogadást, és lehetőségeket kapjanak, melyekkel minden emberi személynek rendelkeznie kell.

 

Annak érdekében, hogy valóban Jó Pásztor Kongregációnk migrációról szóló Nyilatkozatát tudjuk követni, elengedhetetlen:

 • Kifejleszteni a szolgáltatások projektjeit és részt venni a hálózatok munkájában, melyek kiszélesítik a szociális szolgáltatások körét, állampolgársági kurzusokat adnak, növelik a lakhatás biztonságát, megélhetési bért, egészségügyi ellátást biztosít, és növeli a bevándorlók, kivándorlók és menekültek nevelésének lehetőségeit. Különös figyelmet fordít a kivándoroltak és menekültek családjaira, törekedve a családi kapcsolatok megőrzésére.
 • Támogatni a bevándorlók azokat a szervezeteit, amelyek az ő nevükben beszélnek, meghatározni és irányt adni a legjobb megoldásoknak és politikának.
 • Elindítani, nemzeti és nemzetközi szinten, egy olyan politikát, amelyik tiszteletben tatja a bevándorlók jogait és megőrzi a család egységét, beleértve a védelemhez való jogot, az igazságos honosítási folyamatot, és a hitelesítés lehetőségeit. Elindítani egy a menekültek javát szolgáló nagylelkű politikát, amelyik védelmet ad mindazoknak, akik menekülnek az elnyomás és a megkülönböztetés elől.
 • Ellenállni a migrációt érintő korlátozásoknak, ha nem sikerült kezelni a kiváltó okokat és megszüntetni a politikai, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, melyek hozzájárulnak a kétségbeesett emberek vándorlásához. Elindítani fenntartható helyi gazdaságokat, a neoliberális gazdasági projekt ellen, mely egy fontos összetevő.
 • Elindítani a bevándorlók gazdasági és jogi védelmét, még munkaképességük ideje alatt a befogadó országban való munkapiacon való részvételükről, beleértve beleértve a fizetés és a munkakörülmények normáit. Ez megköveteli a politikai és a társadalmi igazságosság együttműködését az eredeti és a fogadó ország között.
 • Megismerni és támogatni az 1951-es genfi Egyezményt, a menekültek jogállásáról kapcsolatban (és jegyzőkönyveit.) Támogatni az 1990-es nemzetközi Egyezmény teljes megerősödését minden bevándorló és családtagjai jogainak védelméről. Megszólítani a bevándorló nőket a nemzetközi CEDAW jelentéseivel, ami egy hatékony eszköz ahhoz, hogy megvédjük őket.

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása a nők és a lányok prostitúciójáról

Kivonat a Jó Pásztor Kongregáció 29. Káptalanának Nyilatkozatából, 2009. július: Elköteleződünk, hogy… válaszolunk a világ aggodalmaira, amelyek a peremekre hívnak minket… merész rendelkezéseket hozunk nemzetközi erőforrásaink használatában, a hálózatokban és… buzgón dolgozunk, előnyben részesítve a nőket és a gyermekeket, különös tekintettel az emberkereskedelem áldozataira…

image015A nők és kislányok prostitúciója a nemi erőszak egy súlyos formája, ami századok óta strukturálisan integrálódott a társadalomban. A JP Kongregáció állásfoglalása A Jó Pásztor állásfoglalása nagy hangsúlyt fektet az 1949-es ENSZ egyezményre, az emberkereskedelem és a nem önszántából vállalt prostitúcióban való kizsákmányolás elfojtásáért. A prostitúció összeegyeztethetetlen a méltósággal és az emberi értékekkel, valamint veszélyezteti az egyén, a család és a közösség jólétét. A prostitúció természet szerint végletekig kizsákmányoló és sohasem része egy tisztességes munkára irányuló globális programnak.

Gazdasági rendszereken alapszik, amelyek mostantól egy globalizált gazdaságban épülnek fel, mely a kiterjedt szegénységben élő nők számának gyors növekedését idézte elő. Politikai szerkezetek és olyan rendszerek az alapjai, amelyek értéktelenné teszik, kirekesztik a nőket, és nem értékelik a nemek szerinti eredményeket. (A Jó Pásztor Civil Szervezet nyilatkozata a bizottság felé, az ENSZ “Nő helyzete”-vel kapcsolatban, 2005.) A prostitúció mély okai, amelyek a globalizáció realitásával vannak összefüggésben, a szegénység, a patriarchátus, a férfi kiváltságok, a szélsőséges gazdagság, a rasszista viselkedés, a katonaságra való nevelés és az a kereslet a férfiak részéről, hogy a nők elérhetőek legyenek szexuális megvételre. Az emberkereskedelem gyors elterjedése, mint egy globális bűnözőipar növelte a keresletet lányok és nők iránt, hogy őket tárgyként lehessen használni a prostitúcióban. A Jó Pásztor Kongregáció elköteleződik, hogy gyökerestől kiirtsa a kereskedelem jelenségét, valamint hogy e jelenség mély okait és rendszerbeli összeköttetéseit kivizsgálja.

A JP Kongregáció első válasza a szolidaritásunk kifejezése azokkal az emberekkel, akik sebezhető helyzetben és abban a veszélyben vannak, hogy a prostitúcióban tárgyként használják őket. Keressük azt, hogy meghallgassuk ezen emberek tapasztalatait, átfogó programokat fejlesszünk ki azért, hogy válaszoljunk a szükségleteikre és elkísérjük őket személyes útjukon. Támogatjuk a nőket és a lányokat a felépülési folyamatukban, abban, hogy kézbe vegyék az életüket a szakmai képességek fejlesztésén, a személyes fejlődésen és a szociális változás folyamatán keresztül, hogy találjanak munkát, gazdasági lehetőségeket, megbékélést azzal a családdal, amelytől eltávolodtak, és aktívak legyenek a társadalmi változás folyamataiban.

A Jó Pásztor helyi és nemzetközi szinten keresi a kormánypárti és az ENSZ-hez kapcsolódó politikák és programok hatékony reklámozásának növelését egy olyan szabályozásból, ami az emberi jogokon alapszik, azért, hogy véget vessenek a nők prostitúciójának, úgy, hogy a nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés, a nők elleni erőszak és a nők prostitúció keresletével kapcsolatos dinamika problémáit is érinti, küzdve ezek ellen. Siettetjük a kormányokat, hogy politikai akaratot mutassanak, annak érdekében, hogy hatékony eszközöket fejlesszenek ki azért, hogy neveljék, és több joggal lássák el a nőket, és hogy biztosítsák a nők alapvető egyenlőségét, ahogy azt megköveteli a CEDAW -ENSZ-. A JP Kongregáció együtt van minden olyan jóakaratú emberrel, akik elítélik az emberi prostitúciót, és annak érdekében dolgoznak, hogy gyökerestől megszüntessék a nők ellen irányuló hátrányos megkülönböztetést.

Annak érdekében, hogy valóban JP Kongregációnk prostitúcióról szóló Nyilatkozatát tudjuk követni, elengedhetetlen:

 •  Elismerni, hogy a nők és a lányok prostitúciója a nemi erőszak egyik fajtája, leleplezve azt a hazugságot, amely szerint a prostitúció szakmai rangra emelhető, vagy hogy a prostitúció az állás vagy a munka egyik elfogadható fajtája lehet.
 • Olyan programokat kifejleszteni – azon emberek részvételével, akik prostituáltak voltak –, amelyek szociális támogatást, önállóságot, az emberi jogokról való képzést és nevelést nyújtanak. Dolgozni a gazdasági önállóság érdekében egy alapvető megközelítés.
 • Követelni mindazok után követését, akik nőktől és lányoktól szexuális aktust vásárolnak; elítélni ennek a fajta erőszaknak az állami szponzorálását, elutasítva a prostitúció törvényessé tételét; és olyan politikákat és gyakorlatokat kidolgozni, amelyek nem bántják és nem is büntetik a prostituált nőket és lányokat.
 • Térségi és nemzetközi konferenciákon való részvétellel hozzájárulni egy továbbképzési politikához, világosan kinyilvánítva az álláspontunkat, kampányokban történő részvétellel és vezető pozíciót mutatva, amikor megköveteljük, hogy a prostitúciót a nemi erőszak egyik formájaként tartsák számon.
 • Fejleszteni a szolgálat és a képviselet lehetőségeit a hatékony hálózatok és kezdeményezések használatán keresztül, együttműködve a ONG du BIJPBP (Jó Pásztor Igazságosság és Béke Nemzetközi Irodája civil szervezete) munkájával.
 • Támogatni az emberi jogok nemzetközi eszközeit, beleértve az ENSZ 1949. évi Egyezményét az emberkereskedelem és a nem önszántából vállalt prostitúcióban való kizsákmányolás elfojtásáért, a szervezett nemzetközi bűnözés Egyezményét (palermói egyezmény) a személyek, különösen a nők és gyermekek kereskedelmének megelőzéséért, eltöröléséért és büntetéséért. A CEDEF-hez tartozó országoktól származó beszámolók, és a gyermekek jogainak Egyezményéhez valamint a gyermekek árusításáról szóló Jegyzőkönyvhöz tartozók jelentései hatékony eszközei a Jó Pásztor hangjának a felerősítésére.

image017

 

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása a nők és a lányok a kislányok tekintetében

Kivonat a Jó Pásztor Kongregáció 29. Káptalanának Nyilatkozatából, 2009. július: Elköteleződünk, hogy… válaszolunk a világ aggodalmaira, amelyek a peremekre hívnak minket… merész rendelkezéseket hozunk nemzetközi erőforrásaink használatában, a hálózatokban és… buzgón dolgozunk, előnyben részesítve a nőket és a gyermekeket…

image019Európában az 1600-as évekig nyúlik vissza a Jó Pásztor Kongregáció nagy múltú szolgálata, mely mindig figyelemmel kísérte az asszonyok és a lányok társadalmi sebezhetőségét. Az idők folyamán, a Jó Pásztor Kongregáció kiterjesztette munkáját több, mint 70 országra, és minden kor és minden kultúra legjobb szakmai tapasztalatával alkalmazta a megfelelő programokat és módszereket, válaszolva ezzel különösen a lányok szükségleteire.

Napjainkban, minden kultúrában, a leányok továbbra is tapasztalják a kirekesztettséget a társadalmi és rendszerbéli igazságtalanság, a diszkrimináció, a családon belüli erőszak, az emberi jogok megsértése, és különösképpen a nemi egyenlőtlenség következtében. A lányok minden ember elválaszthatatlan és elidegeníthetetlen jogával születnek, a gyermekkor kizárólagos és jellegzetes jogával születnek, mely lehetővé teszi, hogy egyénként, és a társadalom tagjaként kiteljesedjenek. Sajnálatos tény sok lány számára, hogy alapvető jogaikat megtagadják és megsértik születésüktől fogva. Mindenütt a világon, kevésre becsülik a kislányt és kirekesztés, kizsákmányolás és erőszak, sőt gyermekgyilkosság áldozatává válik. Az oktatáshoz jutás és megfelelő egészségügyi ellátás hiánya, a szexuális bántalmazás, a nemi szerv megcsonkítása, és a korai anyaság, néhány a számos akadály közül, melyek akadályozzák a teljes fejlődést, és lányok millióit fosztják meg gyermekkoruktól; megtagadják tőlük azt a lehetőséget, hogy társadalmuknak produktív és egyenlő tagjai legyenek. Az AIDS aránytalanul nagymértékben sújtja a lányokat egyre rombolóbb hatással. Fegyveres konfliktusok esetén, a lányokat harcra kényszerítik, és rendszeresen válnak erőszak, rablás és gyilkosság áldozataivá. A lányokat gyakran kizsákmányolják még azokban a menekült táborokban is, ahova védelemért mentek. És a kislányok a leginkább érintettek, amikor családok és nemzetek szegénységbe süllyednek.

 

A Jó Pásztor Kongregáció kislányoknak adott első válasza az elfogadás és a szeretet, megerősíteni őket, hogy mint emberi személy, mérhetetlenül értékesek. A Jó Pásztor Kongregáció szociális programokat dolgoz ki annak érdekében, hogy javítsa a kislányok helyzetét: előmozdítjuk a kislányok biztonságát és védelmét a családon belül és a társadalmi intézményekben, pl. az iskolákban, ugyanakkor támogatjuk az egyetemi oktatást a lányok számára, annak tudatában, hogy ez a leghatékonyabb eszköz egy gyermek számára, különösen hogy jól használja fejlődési képességét, ugyanakkor ez a legbiztosabb út, hogy kijusson az ismétlődő szegénységből, és elérjen egy pozitív családi és társadalmi átalakulást; önértékelést megerősítő programokat szervezünk, legyen büszke saját kultúrájára és identitásának kifejezésére; a gyerekeket segítjük a szülőket támogató szociális juttatásokkal, és a nagycsaládok valamennyi formáját, akik gyermekekkel foglalkoznak. A Jó Pásztor Kongregáció kiáll ezek mellett az alapelvek mellett és nyomást gyakorol megvalósulásuk érdekében.

 

Annak érdekében, hogy a kislányok szükségleteit a legteljesebb mértékben kielégítsük, elengedhetetlen:

 • Kidolgozni olyan támogató szociális programokat, melyek elfogadnak és értékelnek minden lányt, tiszteletben tartva emberi és gyermeki jogaikat. A Jó Pásztor Kongregáció programjait meghatározza, hogy a lányok részt vesznek a szükségletek meghatározásában és a válaszok kidolgozásában; amennyire csak lehetséges a gyermeket befogadó közösségeken alapulnak; bevonják és figyelemmel vannak a család támogatására; a programok nagy támogatottságúak és társadalmi kölcsönhatásúak, beleértve mindenek előtt, az oktatás lehetőségeit.
 • Nemek szerinti speciális válaszokat kidolgozni, olyan gyermekek számára, akik már kapcsolatba kerültek bántalmazási, kereskedelmi, a prostitúció tárgyaként való használat, fegyveres konfliktusok, szülő elvesztése stb. traumájával. Ezek a programok közösségen alapuló rehabilitációt nyújtanak, tiszteletben tartva a nemek közötti egyenlőséget, érzékenyen minden gyermek készsége iránt. Minden lány részt vesz az ő saját céljainak meghatározásában.
 • Bekapcsolni a családokat, a fiúkat és férfiakat a programok célkitűzéseibe, melyek garantálják az emberi jogokat mindenki számára, beleértve a kislányokat is. Az Egyesül Nemzetek Gyermek Alapja, az UNICEF, megfelelő erőforrás és lehetséges partner lehet a helyi kivitelezéshez.

A gyermekek jogait hirdető hálózatokban és kampányokban való részvétel annak érdekében, hogy minden gyermek, különösen a kislányok politikai láthatósága és hangja biztosítva legyen; támogatni azokat az ismeretterjesztő tevékenységeket, amelyek biztosítják a kislányok hangjának jelenlétét és befogadását. Képessé tétel, az emberi jogokról való oktatás lányok számára, kulcsfontosságú stratégia.

 • Megerősíteni a nemek kényes kérdésének megismerését és használatát a «legjobb megvalósítás» érdekében a gyermekjólétben.
 • Támogatni egy nemekre érzékeny költségvetés kialakítását a politikai szférában, amely egyértelműen forrásokat utal: a lányok elleni erőszak végét célul kitűző programokra, beleértve a csonkítást, a vérfertőzést, a nem kiválasztását a születés előtt, a gyermekgyilkosság, és a munkaerő kereskedelem és szexuális kihasználás, nevelés és képzés ; és a testi és mentális egészség.
 • Támogatni a Pekingi Platform a Cselekvésért L Szekciójának (ENSZ, 1995) stratégiai céljait; a lányokat és a közösségeket a lányokról szóló L Szekció elveinek megfelelően nevelni.
 • Arra bíztatni az országokat, hogy írják alá, ratifikálják és vezessék be a Gyermekek Jogairól való Konvenciót és az Opcionális Jegyzőkönyveket. Nemzeti jelentéseket készíteni az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága számára. A CEDAW részére készített nemzeti jelentésekbe belevenni a kislányokat. Dolgozni annak érdekében, hogy a nemzeti törvényhozás a törvényei közé emelje a Jegyzőkönyvet, hogy megelőzze, eltörölje és büntesse az emberkereskedelmet, különös tekintettel a nőkre és gyermekekre.

image021

A Jó Pásztor Kongregáció állásfoglalása az ökológiáról

Kivonat a Jó Pásztor Kongregáció 29. Káptalanának Nyilatkozatából, 2009. július: Elköteleződünk, hogy… elmélyítsük lelkiségünket és tudatosítsuk identitásunkat… amely vezeti arra irányuló vágyunkat, hogy „pásztorként védelmezzük” Isten teremtett világát.

image023 A Jó Pásztor Kongregáció küldetésének lényege a kiengesztelődés. Ebben a 3. évezredben, részesei vagyunk egy folyamatnak, ahol egyre inkább tudatosul, hogy a világbéke nem csupán a folyamatos igazságtalanságok fenyegetettségének van kitéve a népek és nemzetek között, hanem a természet tiszteletének hiánya miatt is. (II. János Pál) Ez a diszharmónia a levegővel, amit belélegzünk, és a vízzel, amit megiszunk, a teremtéssel, világmindenségünkkel – minden vallási hagyomány által szentnek tartott – való kiengesztelődésünk új válaszát igényli. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy “a fogyasztás és termelés domináns modelljei a környezet pusztulását a források apadását és a fajok nagyméretű kihalását okozzák. Igazságtalanságot látunk amikor “a közösségek alá vannak ásva és a fejlődés jótéteményei nincsenek egyenlően szétosztva“. Tudjuk, hogy az igazságtalanság, a szegénység, a tudatlanság és a fegyveres konfliktusok széles körben elterjedtek és nagy szenvedést okoznak. Tisztában vagyunk azzal hogy “a Föld történetének egy kritikus pillanatában vagyunk abban az időpontban mikor az emberiségnek meg kell választania jövőjét“. Megbékítő küldetésünk arra hív bennünket hogy “tartsunk össze, tegyünk javaslatot és hozzunk létre egy olyan tartós globális társadalmat, amelynek alapja a természet tisztelete, az emberi jogok egyetemessége, a gazdasági igazságosság és a béke kultúrája. (Idézet a Föld Chartájából, 2000).

A Jó Pásztor Kongregáció érti, hogy a Földünkkel való kiengesztelődés, kiengesztelődés önmagunkkal és Teremtőnkkel, amely egy új tudatosítást, új identitást igényel, az egész teremtésre összpontosítva és az emberi jogok gyakorlatba ültetésére. Ez az identitás megköveteli, hogy áttérjünk a hierarchikus kizsákmányolás helyzetéről az igazságos viszonyok etikájára, amely keresi a kiengesztelődést minden élő teremtmény között. Arra vagyunk hivatottak, hogy helyezzük át a hangsúlyt az anyagi javakról az átfogó jólétre; de a felesleges mennyiségről az elegendőre; kizárásról a befogadásra; a versenyről az együttműködésre; a szolgálatban való elsőbbségre törekvésről a közjóra; az emberiség kiválóságáról a teljes élet tiszteletére. (Felhívás a hit az ökológia és a globális gazdaság integrációjára) Egy ilyen kiengesztelődés felhívás az igazságosságra. Mélyen átérezzük, hogy akik a legkevesebb természeti, környezeti és gazdasági erőforrással rendelkeznek, azokat sújtja leginkább a környezet pusztítása. A legveszélyeztetettebbek a nők és a gyerekek – a világ szegényeinek többsége. Sőt, a bennszülött közösségek szenvednek, fenyegetettségnek vannak kitéve a környezet pusztítása miatt. Arra törekszünk, hogy új nézőpontból lássuk világegyetemünket, az igazságosság szemszögéből.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen látásmódnak a megvalósítása összetett, és sok mindent magában foglal, különösen a gazdag iparosodott országok számára, mindennapi életünk és fogyasztásunk szokásaira. Arra hív minket, hogy átalakítsuk a saját magunk helyéről alkotott képet a világegyetemben, az emberiségről és annak helyéből elindulva egy «egy egyedülálló helyre, ami nem a középpont.”: (Az átalakulás felé, Tanulmány a közösségi életről Jó Pásztor Kontemplatív Közösségeink számára) Egyes régi hiedelmünk és kulturális szokásaink szembekerülnek ezzel az új elképzeléssel. Arra hív minket, hogy újra áttekintsük a régmúltban gyökerező hatalmi helyzeteket és a döntéshozatalt. A termeléshez és a fogyasztáshoz való viszonyunk kritikus tekintetére hív minket – egyénileg, a helyi közösségekben, és társadalmunkban.

Annak érdekében, hogy valóban Jó Pásztor Kongregációnk ökológiáról szóló Nyilatkozatát tudjuk követni, elengedhetetlen:

 • Felismerni a lelkiségünk legmélyebb és a küldetés aktív módon megélt gyökeres átalakulásra szólító hívást.
 • Folytatni teológiánk és imánk valóra váltását a föld tudományainak újraértelmezésére vonatkozólag, a világegyetemről való új felfedezésekkel, és az egyetemes emberi jogok ismeretével kapcsolatban. Elismerjük, hogy a kölcsönös függőség kiterjed az emberi jogok valóságáról mindenki jogaira: nem-emberi, élő és nem élő.
 • Integrálni kell imádságunkat, teológiánkat a nők és a gyerekek jogaival kapcsolatban, különösképpen a szegény körülmények közözött lévőkkel.
 • Kiértékelni és igazítani személyes életünk döntéseit és hétköznapi közösségi életünket – fogyasztás, termelés, a természeti források használata – a világ tartósságához való kapcsolódásunk fényében. Megvizsgálni a pozitív lehetőségeket, mint az igazságos vásárlás, a nem újrahasznosítható, eldobható termékek visszautasítása, az élelmezési lehetőségek megválasztása, amely hozzájárul a helyi mezőgazdaság támogatásához és kevesebb energiát fogyaszt.
 • Kiértékelni a szolgálatunk terveit és a programjainkat a föld tisztelete, a közösséggel való együttérzés, valamint a jelen és jövő generációinak szolgálata iránti tisztelettől fogva.
 • Politikailag aktívnak lenni olyan kérdésekben, mint a szabad kereskedelem, az éghajlatváltozás, transznacionális vállalatok gyakorlatának megkérdőjelezésében, melyek aláássák az emberi jogokat és a nemzeti energia politikát. Elemezni és szembenézni az olyan gazdaságpolitikával, amely a Föld és az emberi élet megsemmisítésére törekszik.
 • Belefoglalni minden előrevivő és cselekvő politikus erőfeszítést, a környezet káros hatásainak elemzését, a szegénységben élő nőket és személyeket, beleértve az őslakos népességet.
 • Tanulmányozni, imádkozni többet, támogatni és megismertetni a Föld Chartáját, legfontosabb alapelveit: a lelkiség fontossága az emberi életben, a környezetvédelem, emberi jogok, igazságos emberi fejlődés és a béke előmozdítása.

 image025