Kik vagyunk?

A Jó Pásztor Nővérek válasza:

IGEN

 • az Életre
 • a Szeretetre
 • a Szolgálatra

Hivatásunk két jellemzője a CSELEKVÉS és a SZEMLÉLŐDÉS. Az apostoli szeretet karizmáját fejezzük ki APOSTOLI vagy KONTEMPLATÍV életünkkel. Örökfogadalommal kötelezzük el magunkat a nagy lelki, családi vagy szociális gondokkal küzdők szolgálatára.

A következő értékeket szeretnénk megélni és továbbadni:

 • szolgálni az ÉLET-et
  „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen…” Jn 10,10
  Az életet szeretnénk szolgálni már születése előtt egészen a halál pillanatáig. Küldetésünk célja, hogy elkísérjük a megsebzett embereket az újjászületés útján. Ehhez a másik iránti tiszteletre és szeretetre van szükség, hogy növekedhessen az élet bennünk és a másikban egyaránt.
 • Felismerni és elfogadni a KÜLÖNBÖZŐSÉGET
  „Mindenkit nevén szólít…” Jn 10,3
  Figyelünk a különbözőségek tiszteletben tartására és hangsúlyozzuk a minden embert megillető igazságosságot. Így a közös munkákban valóban megtapasztaljuk a szeretet és az irgalmasság lelkületét. A megbocsátás segít megélni a találkozást a különböző kultúrákkal, vallásokkal, értékekkel. Elfogadni a másikat MÁSnak, segít a saját növekedésünkben.
 • Utat nyitni a SZABADULÁS felé
  „Az igazság szabaddá tesz titeket.” Jn 8,32
  A szabadságot, amivel Jézus ajándékozott meg minket és amit életünkben megélünk, tovább kell adnunk mindenkinek, akivel találkozunk. Föl kell oldanunk az igazságtalanság, a magány, a szenvedés és az egyéb félelmek láncait. Ezt tesszük saját és közösségi életünkkel tanúságot téve, amikor segítjük azokat, akik küzdenek az igazságért, az emberi jogokért, az ember méltóságáért. Különösen figyelünk az elfelejtett és a kitaszított emberekre.

Kapcsolódó cikkek