Buzgóságunknak át kell ölelnie az egész világot

A Jó Pásztor Szeretetéről nevezett Miasszonyunk Kongregáció (RBP) nővéreinek 4. fogadalma

„Buzgóságot is fogadok, amellyel arra adom át magam, hogy a személyek üdvösségéért élek és imádkozom, különösen, akik a Kongregációra vannak bízva.”

  1. azaz Buzgósági fogadalmunk szerzeteséletük szíve. Elköteleződés, amely alakítja és lelkesíti a másik három (szegénység, tisztaság, engedelmesség) fogadalmat. A buzgóság ajándékának a forrása Jézus és Mária Szívében van, akiknek a szeretete felkeres, megment és helyreállítja méltóságunkat. Hivatásunk középpontja buzgósági fogadalmunk, mely egyesíti életünk aktív és kontemplatív dimenzióit. Buzgóságunknak át kell ölelnie az egész világot. A Kongregáció nemzetközi jellege arra ösztönöz, hogy tartományunk szükségein túl is lássunk. Az egyetemes buzgóság arra hív meg bennünket, hogy misszionáriusokká legyünk és közreműködjünk Isten népének gyarapodásában. A buzgóság ad célt mindennek, amik vagyunk és amit teszünk.

image014

A buzgóság az, ami működésbe hoz minket. Mély szimpátia a szenvedők, eldobottak iránt. Ez érinti az Isten dicsőségét, mert ők az Övéi. Ezek a személyek azok, akiket Jézus megváltott, de még nem ismerik Istenüket.

A buzgóság Eudes Szent Jánosnál:

„…Hivatásuk első kegyelme nagyon kedvelt leányaim, a lelkek üdvösségéért való buzgóság. Kongregációjukat ugyanarra a célra alapították, amelyért a Megváltó Istenség jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. (…) Egy lélek többet ér, mint a világ; és aki megnyer egy lelket Istennek többet tesz, mintha ezer birodalmat hódítana meg…”

Szent Mária Eufrázia 4 módon határozza meg a buzgóságot:

  • Tiszta buzgóság, mert a Szentlélektől ihletettnek kell lennie, aki a tisztaság forrása.
  • Állhatatos buzgóság: nem egy hirtelen ötlettől vezérelt buzgóságot kell birtokolni, ami egy hétig tart és utána kihűl, hanem egy mindennapi buzgóságot.
  • Egyetemes buzgóság, ami nem tesz különbséget ország és ország, személy és személy között.
  • Megvilágosított buzgóság, amely megakadályozza meggondolatlan, vagy a jó látszata alatti tetteinket. Folyamodjunk tanácsadókhoz, amikor nem látunk elég világosan… A buzgóság önmagát gyakorolja a jó példa és a másikra irányuló figyelmes gondoskodás által.