• Rendben vagyunk

  Rendben vagyunk

  Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy! Töltsd el szívünket belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vagyunk kiválasztva. Engedd, hogy megízleljük barátságodat, tölts el minket örömöddel és vigasztalásoddal; segíts minket, hogy legyőzzük a nehézségeket, s ha elestünk, bizalommal tudjunk fölkelni; tégy minket isteni szépséged tükrévé. Adj nekünk bátorságot, hogy fogadni tudjuk korunk kihívásait, és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessük az embereknek. Ámen.

 • 2015 – Szerzetesek éve

  2015 – Szerzetesek éve

  SAJTÓKÖZLEMÉNY – „RENDBEN VAGYOK.” A szerzetesi életet bemutató kampányt indított a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája Budapest, 2015. június 1. – Kik a szerzetesek? Barátok. Nővérek. Testvérek, társak. Köztünk élnek, de sokszor mégis „láthatatlanok”, bár közel 1600-an vannak Magyarországon. Szerepük a 21.század társadalmában épp oly fontos, mint akár több száz évvel ezelőtt. Az ő életüket, szerteágazó tevékenységüket, emberközeliségüket bemutatandóan indította útjára a „RENDBEN VAGYOK” címet viselő integrált kampányt a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája. Az Istennek szentelt élet sokféle formája megtalálható ma Magyarországon, […]

 • Boldogságaink

  Boldogságaink

  A különbözőség Boldogok, akik megszenvedik a különbözőséget, mert testvériséget teremnek. Az ajándék Boldogok, akik adnak, mert megkönnyebbülnek. És boldogok, akik elfogadják az ajándékot ! Az öröm Boldogok, akik örömöt vetnek a közösségbe, felragyog majd az körülöttük!   Hallgatás Boldogok, akiknek van egy fülük meghallgatni « saját magukat », és még boldogabbak, akiknek két fülük van, hogy meghallgassanak másokat ! Boldogok, akik meghallgatják Istent, meghallják majd Testvéreiket !   A Szentírás Boldogok, akik hallgatják az Isten Szavát és akik szívükben forgatják azt ! Szeretet Boldogok, akik szeretetet […]

 • Imáink

  Imáink

  „Fordítsátok teljes figyelmeteket a zsolozsma jó végzésére. Fontoljátok meg, hogy e pillanatokban magával Istennel beszéltek, hogy dicsénekeitek Neki szólnak, Akinek nagysága és fönsége betölti az eget és a földet. Bár teljesen áthatna bennünket ez az igazság, akkor lelkünknek Istenhez való emelkedése által, már itt a földön mindmegannyi angyalt képviselnénk. Óva-kodjatok a szórakozottságtól, ha pedig akaratotok ellenére lep meg benneteket, pana-szoljátok el minden félelem és nyugtalanság nélkül Urunknak. A szórakozottság ugyanis emberi gyengeség következménye, és Isten különös kegyelme nélkül lehetetlen tőle […]