Rendben vagyunk

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy!

Töltsd el szívünket belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vagyunk kiválasztva. Engedd, hogy megízleljük barátságodat, tölts el minket örömöddel és vigasztalásoddal; segíts minket, hogy legyőzzük a nehézségeket, s ha elestünk, bizalommal tudjunk fölkelni; tégy minket isteni szépséged tükrévé. Adj nekünk bátorságot, hogy fogadni tudjuk korunk kihívásait, és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessük az embereknek. Ámen.